Maxikol PU 610

MAXIKOL PU 610 je visoko kvalitetni, dvokomponentni lepak na bazi poliuretana, punila i aditiva. Koristi se za lepljenje svih vrsta parketa, drvenih podnih obloga i laminata. Može se aplicirati na upijajuće i neupijajuće podloge, gde sadržaj vlage ne prelazi 2%. Odlikuje se dobrom adhezijom i fleksibilnošću, pa se može koristiti i kod sistema sa podnim grejanjem. 

Površina mora biti: čista, čvrsta, suva, otporna na pritisak, očišćena od prašine, slabo vezanih delova i masnoća. Neravne podove potrebno je izravnati SAMOLIV-om. MAXIKOL PU 610 se sastoji od dve komponente, čvrste A i tečne B. Odnos mešanja je A:B=6:1. Komponente spojiti u propisanom odnosu i mešati 5 minuta. Lepak kao takav je spreman za upotrebu. Ukoliko vlaga površine prelazi 2%, istu je potrebno tretirati MAXIKOL PU Primer-om. Očvršćavanje počinje nakon 40 minuta, pri temperaturi od +20°C. Otvoreno vreme kao i vreme potpunog očvršćavanja, zavisi od temperature prostora gde se radovi izvode. Lepak nanositi nazubljenim gleterom prema propisanom standardu, koji se razlikuje u odnosu na tip materijala koji se lepi. Dalja obrada parketa, brušenje i lakiranje, može se vršiti najmanje 6 časova, nakon lepljenja. Alat očistiti, dok lepak još nije vezao (krpom, papirom...).

Radna temparatura: Od +15°C do +25°C.

Potrošnja:0.8-2.0kg/m², u zavisnosti od pripremljenosti podloge i načina nanošenja.

Rok upotrebe i skladištenje: 12 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. Držati van domašaja dece.

  • 10.5 (9+1.5) kg.
  • Za podne površine u enterijeruZa podne površine u enterijeru
Povezani proizvodi: