Syntelan 135

Syntelan 135 je univerzalno lepilo na bazi sintetičkog kaučuka rastvorenog u organskim rastvaračima. Otporno je na vodu i ulje. Syntelan 135 koristi se u industriji nameštaja, građevinarstvu, tapetarstvu, auto industriji. Lepi: kožu, gumu, neolit, tekstil, ultrapas, šperploču, ivericu, drvo, plutu, parket, itison, ekspandirane materijale, meblo, platno, gumene profile, izolacione materijale.

Syntelan 135 je univerzalno lepilo na bazi sintetičkog kaučuka rastvorenog u organskim rastvaračima. Otporno je na vodu i ulje. Tehničke karakteristike Boja: Svetlo braon Viskozitet: (FØ6) 170-190 s Gustina: 0,9g/cm³ Suva masa: ≥ 23% Potrošnja: ≈ 200g/m2 Rok upotrebe: 12 meseci Namena Univerzalno lepilo Syntelan 135 namenjeno je za lepljenje materijala u industriji nameštaja, građevinarstvu, tapetarstvu, auto industriji. Lepi: kožu, gumu, neolit, tekstil, ultrapas, šperploču, ivericu, drvo, plutu, parket, itison, ekspandirane materijale, meblo, platno, gumene profile, izolacione materijale. Uputstvo za upotrebu Pre upotrebe lepilo dobro promešati. Površine koje se lepe moraju biti suve i čiste. Pripremljene površine premazati (jednu i drugu stranu) tankim slojem lepila (kožu i porozne materijale dva puta). Sušenje traje 10-15 minuta, nakon čega se površine slepljuju i pritiskanjem presuju. Vezivanje traje 24 sata. Napomena Uputstvo o načinu upotrebe prilagoditi lokalnim uslovima rada i materijalima koji se lepe. Način isporuke Syntelan 135 isporučuje se u ambalaži od 0.250; 0,500; 0,850; 4 i 20 litara Skladištenje U dobro zatvorenim posudama na temperaturi od +5°C do +25°C (278K do 298K).

Povezani proizvodi: