Mapelastic

Dvokomponentna, visoko elastična, cementna masa za hidroizolaciju i zaštitu cementnih podloga.
Područje primene:
MAPELASTIC se upotrebljava za:
· hidroizolaciju kupatila, balkona i terasa u vezi sa završnom oblogom od keramičkih pločica ili kamena,
· hidroizolaciju betonskih vodoskoka, rezervoara i bazena,
· hidroizolaciju nosećih i pregradnih zidova u suterenu koji su u kontaktu sa zemljom,
· zaštitu betonskih površina koje su u stalnom kontaktu sa vodom,
· zaštitu betonskih površina koje su izložene dinamičkim i hemijskim opterećenjima (CO₂, SO₂, hloridi i sulfati),
· prevlačenje betonskih površina koje imaju stabilne konstruktivne fuge,
· prevlačenje betonskih površina koje imaju nedovoljan zaštitni sloj iznad armature.
Podloge:
MAPELASTIC može da se nanosi na beton, cementne maltere, kamen i keramičke pločice koje su dobro slepljene sa podlogom.
Nanošenje:
MAPELASTIC naneti na podlogu metalnom gletericom u dva sloja ukupne debljine 2 do 3 mm. U još svež prvi sloj maltera MAPELASTIC utisnuti armaturnu mrežicu od staklenih vlakana otpornu na alkalije. Drugi sloj naneti posle 4 do 5 sati, odnosno najkasnije sledećeg dana.
Potrošnja:
1,7 kg/m2 za svaki mm debeljine nanosa.
2,2 kg/m2 za svakimm debeljine pri mašinskom nanosu.
Pakovanje:
32 kg komplet (komponenta A vreća od 24 kg i komponenta B kanta od 8 kg).
Povezani proizvodi: