Isomat CL Clean

CL-CLEAN je specijalno sredstvo za čišćenje na bazi organske kiseline, namenjeno za uklanjanje ostataka betona, cementa, maltera, fug mase i soli. Pogodno je i za čišćenje površina koje su u kontaktu sa vodom za piće i prehrambenim namirnicama, budući da nema štetnih ostataka.

CL-CLEAN se koristi za uklanjanje ostataka cementa, kreča i soli sa keramike, prirodnog kamena ili neispoliranih mermernih površina, kao i za čišćenje fasada od ostataka cementnog maltera i šalitre.

CL CLEAN je providan

Potrošnja je 150-200 g/m2 

Isporučuje se u pakovanjima od 1 kg, 5 kg i 20 kg

Povezani proizvodi: