SikaCeram®-113

SikaCeram®-113 je pripremljena praškasta mešavina, visokokvalitetnih cemenata, sa sadržajem polimera, odabranih silikonskih/kvarcnih mineralnih punila sa specijalnim dodacima. Spreman za korišćenje uz dodatak vode. Može se koristiti za lepljenje keramičkih pločica na vertikalnim i horizontalnim, unutrašnjim i spoljašnjim površinama.

UPOTREBA

SikaCeram®-113 se koristi za lepljenje keramičkih pločica na sloj debljine do 10 mm.
SikaCeram®-113 je pogodan za je pogodan za lepljenje upijajućih pločica.

SikaCeram®-113 se može koristiti na sledećim površinama:
- Beton i gips-karton ploče
- Cigla, malter
- Na svim cementnim podlogama, kod kojih se ne očekuje značajnije skupljanje ili širenje.
- Spoljne i unutrašnje, horizontalne i vertikalne površine bez deformacija.

Potrošnja: Potrošnja materijala zavisi od vrste podloge kao i njene hrapavosti ali i od veličine pločice kao i načina nanošenja (standardno ili back-buttering (na podlogu i oblogu)).
Za detalje pogledati tehnički list.

KARAKTERISTIKE

- Klasa C1TE prema EN 12004
- Vrlo dobra prionljivost na većinu podloga (beton, cementni malter, kamen, gipskarton ploče, cigla..)
- Laka ugradnja kao posledica odlične obradljivosti
- Može se nanositi u sloju debljine do 10 mm

BOJA

Siva

PAKOVANJE

Džak 25 kg