Sikalastic®-200 W

Sikalastic®-200 W je jednokomponentni, tečni, hidroizolacioni premaz, koji formira vodonepropusnu, fleksibilnu membranu spod čvrstog zaštitnog sloja (npr. keramičke pločice ili kamene obloge). Proizvod je namenjen za unutrašnju upotrebu.

UPOTREBA

Tečna, elastična hidroizolaciona membrana za unutrašnju primenu u:

- Kupatilima, tuš-kabinama
- Kuhinjama
- Prostorijama sa vodovodnim instalacijama
- Prolazima u javnim i privatnim objektima (hodnici, stepeništa, itd.)

Membrana mora biti prekrivena čvrstom zaštitom (pločice ili prirodni kamen) nakon očvršćavanja.

KARAKTERISTIKE

- Jedna komponenta - proizvod spreman za upotrebu
- Bez sadržaja rastvarača
- Vodonepropustan
- Paropropustan
- Mogućnost primene na horizontalnim i vertikalnim površinama
- Mogućnost primene na površinama sa podnim grejanjem
- Kratko vreme do postavljanja čvrstih zaštitnih slojeva
- Odlična prionjivost na beton, maltere, gips ploče

BOJA

Bledožuta-bež

PAKOVANJE

Kanta: 5 kg i 10 kg