Hidromax 505 - elastični 2k hidroizolacioni cementno-polimerni premaz

KARAKTERISTIKE

HIDROMAX 505 je elastična dvokomponentna polimer-cementna masa izrađena na osnovi cementa, odabranih punila, vodoodbojnih i vodonepropusnih polimera sa dodatkom aditiva. Sastoji se od suve komponente A i tečne komponente B, čijim umešavanjem se dobija pastozna masa koja se nanosi četkom. Upotrebljava se radi zaštite objekata od pojave kapilarne vlage, prodora vode pod niskim pritiscima, kao i kod situacija gde je potrebno obezbediti vodonepropusnost prilikom pozitivnog hidrostatičkog pritiska vode. Preporučuje se za hidroizolaciju kupatila, kuhinja, ukupanih zidova, podrumskih i temeljnih prostorija, tankova i bazena. Može se koristiti u sistemima sa podnim grejanjem.

KAKO SE UPOTREBLJAVA

Površina mora biti: nosivo sposobna, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih nečistoća. Betonske površine, cementne košuljice i malter moraju biti stari min. 28 dana. Velika udubljenja i oštećene elemente prethodno popuniti reparaturnim malterom, betonom ili KERAMOL lepkom za keramičke pločice. Sadržaj jedne vreće (komponenta A) 5kg se postepeno dodaje u 5kg tečnost (komponenta B) uz stalno mešanje (odnos mešanja 1:1), dok se ne dobije homogena masa pogodna za nanošenje četkom. Masu ostaviti da stoji 10 minuta pa promešati ponovo. Ovako pripremljena masa spremna je za ugradnju i mora se utrošiti u roku od 1 časa. Pre nanošenja hidroizolacije, površinu treba dobro nakvasiti. Pripremljenu masu nanositi krutom i robusnom četkom, u dva premaza, unakrsnim postupkom. Drugi premaz naneti odmah po očvršćavanju prvog sloja ali koji nije potpuno suv. Svaki naredni sloj nanositi u suprotnom pravcu tako da slojevi budu ukršteni. Kod površina koje su izložene snažnom uticaju vode, moguća je potreba za 3 ili 4 nanosa. Ukoliko je vreme između nanošenja dva sloja veće od 24 časa, prethodni sloj lagano ispeskariti. Min. ukupna debljina slojeva je 2mm, a maks. 5mm. Uglove, slivnike i prodore cevi treba izolovati pomoću izolacionih traka. Na izolovanoj podlozi moguće je hodati nakon 3 dana. Keramičke pločice mogu se polagati nakon min. 12 časova, u zavisnosti od debljine sloja i klimatskih uslova.

DODATNE INFORMACIJE

Radna temperatura: Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Ne sme se koristiti pri temperaturama +5°C i +35°C, kao i po jakom suncu, vetru, magli i kiši. Sveže nanete površine, u optimalnim uslovima, štititi od atmosferskih uticaja sve dok se ne ugrade keramičke pločice.

Potrošnja: ≈1.2-1.4kg/m2 za dva sloja, u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge, tehnike i načina nanošenja.

Rok upotrebe i skladištenje: Komponenta A-2 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, u suvoj i provetrenoj prostoriji. Komponenta B-12 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.