Aquamat Flex A+B

OPIS - PRIMENA

Dvokomponentni, fleksibilni, cementni hidroizolacioni premaz. Pogodan za hidroizolaciju površina koje imaju ili se očekuje pojava paučinastih pukotina usled kontrakcija-ekspanzija ili vibracija. Idealan za površine koje će biti pokrivene pločicama, za inverzne krovove, podzemne rezervoare itd. Klasifikovan je kao premaz za površinsku zaštitu betona, prema EN 1504-2.
CE oznaka prema usklađenim evropskim standardima (EN)
Pogodan za prehrambenu industriju

BOJA

Siva.

POTROŠNJA

2,0-4,0 kg/m².

PAKOVANJE

33 kg (A+B), 18 kg (A+B).
Povezani proizvodi: