Sikalastic®-152

Sikalastic®-152 je dvokomponentni malter, ojačan vlaknima, sa vrlo niskim modulom elastičnosti, na bazi cementa i specijalnih polimera otpornih na alkalije. Sadrži agregat sitne granulacije i odgovarajuće aditive za vodonepropusnost i zaštitu betonskih podloga izloženih silama zatezanja. Sikalastic®-152 je naročito pogodan za ugradnju u vlažnim sredinama i na niskim temperaturama.

UPOTREBA

- Zaštita betonskih površina u skladu sa standardom EN 1504-2:2004 i to po sledećim principima standarda EN 1504-9:2008:
     1. Zaštita od prodora štetnih agenasa (Princip 1, metoda 1.3);
     2. Kontrola prodora vlage (Princip 2, metoda 2.2) i
     3. Povećanje opšte otpornosti (Princip 8, metoda 8.2).
- Hidroizolacija i zaštita hidrotehničkih objekata kao što su: bazeni, rezervoari, tankovi, bazeni za plivanje, betonske prefabrikovane cevi, mostovi, kanali i sl;
- Hidroizolacija i zaštita spoljašnjih zidova koji su ukopani u zemlju;
- Unutrašnja hidroizolacija zidova, podnih betonskih temeljnih ploča i podrumskih prostorija, koje su izložene uticaju niskih negativnih hidrostatičkih pritisaka;
- Hidroizolacija terasa i balkona;
- Vodonepropusnost betonskih površina izloženih vremenskim uticajima;
- Zaštitni, elastični, anti-karbonatni sloj za zaštitu betonskih površina koje su oštećene plastičnim i hidrauličkim skupljanjem;
- Fleksibilni zaštitni premaz betonskih površina koje su izložene naponima zatezanja.

KARAKTERISTIKE

- Fleksibilna hidroizolacija i zaštita betona u jednom proizvodu;
- Pouzdana primena i u uslovima visoke vlažnosti vazduha;
- Moguća primena i na blago vlažnim podlogama;
- Laka ugradnja na vertikalnim površinama;
- Brzo sazrevanje (sušenje) (čak i na niskim temperaturama);
- Premošćavanja pukotina;
- Odlična adhezija na skoro svim podlogama, kao što su beton, cementni malter, kamen, keramika, cigla, drvo … 
- Visoka otpornost na soli za odmrzavanje i ugljen-dioksid.

BOJA

Prah sive boje

PAKOVANJE

Komplet A + B od 26,4 kg sadrži:
 A – tečna komponenta – 6,4 kg
 B – praškasta komponenta – 20 kg

Povezani proizvodi: