Solarflex

refleksivni završni zaštitni premaz
  • refleksivni elastomer bitumenski premaz sa organskim rastvaračem
  • u skladu sa SRPS U.M3.240
  • temperaturna postojanost od -25°C do 100°C