MAXIMAL® G gipsano-krečni mašinski malter

MAXIMAL G je gotovi gipsano-krečni malter, namenjen mašinskom i ručnom malterisanju svih nosivo sposobnih unutrašnjih zidnih površina. Može se koristiti kod svih vrsta zidova od cigle, opeke, gas-betonskih elemenata, betona i prirodnog kamena.

Površine moraju biti: suve, očišćene od prašine, masti i drugih nečistoća kao i slabo vezanih delova. Kod zidova koji su izrađeni ciglom, gde su fugne doboke i široke, iste je potrebno prethodno ispuniti pre malterisanja. Ovako pripremljene površine grundirati. Prilikom impregniranja glatkih betonskih površina upotrebiti akrilni vezivni most MAXIKRIL Contact. Jako upojne površine grundirati MAXIKRIL Concentrate podlogom. Malter nanositi mašinski i odmah nakon toga se grubo poravnati aluminijumskom “H” letvom. Posle delimičnog sušenja, vrši se „filcanje“ materijala. Na taj način, materijal se finalno respoređuje i ravna. Nakon „filcanja“, površina se „leptira“, gletuje, čime se dobija fini, glatki konačni izgled. Minimalna debljina sloja je 8mm. Za neravne površine gde je potrebno nanositi malter u debljem sloju, nanošenje vršiti dva puta. Prvi sloj treba špricati i poravnati češljem tako da ostane grub, sačekati da se stvrdne i bude suv, pa onda nanositi drugi sloj. Nakon špricanja materijala isprazniti crevo, pumpu i mešalicu. Ne mešati sa drugim materijalima!

Radna temperatura: Optimalna radna temperatura je od +5°C do +25°C, pri čemu i vazduh i površina na koju se nanosi malter moraju biti u tom temperaturnom opsegu.

Potrošnja: ≈12kg/m² za 10mm debljine za ravne površine.

Rok upotrebe i skladištenje: 6 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, u suvoj i provetrenoj prostoriji.