Gips alabaster

Alabaster – ovaj gips ima najmanju količinu primesa, potpuno je beo i smatra se najfinijim, pa se najčešće upotrebljava za uređenje enterijera, i to na mestima gde nije neophodna velika čvrstina materijala. Takođe, koristi se i u vajarstvu. Krečni gips – ova vrsta gipsa nezaobilazna je kada je reč o zidnom slikarstvu, bilo da se radi o freskama ili muralima.