Staklena mineralna vuna Knauf

Staklena mineralna vuna


Izolacioni materijal mineralnog porekla sa visokim sadržajem recikliranih sirovina, koji se dobija topljenjem peska i staklene šljake. Otopljena masa se ispreda u vlakna koja se, dodavanjem inovativnog veziva sa ECOSE® Technology pretvara u izolacione rolne ili ploče.

Odlikuje se odličnim toplotnim,
akustičkim i protivpožarnim performansama,
sa tačkom topljenja oko 700°C.
Idealan je izolacioni materijal za pozicije
koje ne zahtevaju samonosivost materijala i visoku čvrstoću na pritisak
(kosi krovovi, spušteni plafoni, pregradni zidovi).

Proizvodi se u našoj fabrici u mestu Eskišehir u Turskoj.

  

Staklena mineralna vuna - poreklo

Staklena vuna spada u grupu mineralnih vuna zbog svog mineralnog porekla, tačnije – nastaje od staklene šljake i peska odnosno od kvarca i krečnjaka.

Sirovine se tope na visokim temperaturama i dobija se "lava" koja se uz pomoć centrifugalnih točkova ispreda u fina dugačka vlakna. Ova vlakna se talože u filc od koga dodatnom obradom nastaje finalni proizvod - rolne staklene mineralne vune za odličnu izolaciju doma.

 

Činjenice i zablude o staklenoj vuni

Staklena vuna je neopravdano na lošem glasu. Naime, nekadašnja tehnologija proizvodnje i pakovanje ovog važnog građevinskog proizvoda su delom zaslužni za negativnu asocijaciju kad je reč o staklenoj vuni. Ona je pakovana u džakove, vlakna su bila neobrađena, oštra i debela, koja su pri rukovanju iritirala kožu i sluznicu. Danas je tehnologija drugačija, i staklena vuna dobija sve veću upotrebu.

Knauf Insulation je otišao i korak dalje – 2009. je lansirao Ecose®Technology – revolucionarnu tehnologiju koja se primenjuje u proizvodnji staklene mineralne vune koja podrazumeva upotrebu isključivo prirodniha materijala kojih u prirodi ima u izobilju. Ova tehnologija staklenoj vuni daje dodatnu mekoću, smanjuje prašenje a vuna ima prirodnu braon boju, zbog čega je naišla na opšte odobravanje na tržištu.

Knauf Insulation je 2006. godine dobio sertifikat EUCEB koji garantuje potpunu ispravnost i biorazgradljivost vlakana staklene vune – što je dokaz da je staklena vuna neškodljiva po zdravlje ljudi.

Pogledajte i ostale sertifikate koje je staklena mineralna vuna sa ECOSE® tehnologoijom dobila širom Evrope. 

 

 

Staklena mineralna vuna - prednosti

Pored olakšanog rukovanja i skladištenja, i pored odličnih karakteristika kao što su kompaktnost materijala, koeficijent provođenja toplote, negorivsvot, hidrofobnost i sl. staklena vuna je svojom elastičnošću prirodno predodređena da se lako prilagođava svim površinama i oblicima, te da lako prijanja uz konstrukciju i instalacije čime se smanjuje mogućnost eventualnog stvaranja toplotnih i zvučnih mostova.

 

 

Staklena vuna kao izolator

Ovaj izuzetni temoizolator ima različitu mogućnost primene: od izolazcije kosih krovova i mansardi, potom tavanica i podova, do izolacije spoljašnjih zidova i fasade. Osim toga sto savršeno balansira temperaturu pa je u prostorima izolovanim ovom vunom leti prijatno sveže a zimi toplo, staklena mineralna vuna pruža i odličnu zvučnu izolaciju zidova. Posebno je primenjiva u sistemima suvomontažne gradnje sa gips-kartonskim pločama, a i lako se postavlja. Negorivost ovog materijala svrstava staklenu vunu u klasu reakcije na požar A1 – tj. negoriv materijal, a što je još važnije od kategorizacije jeste činjenica da, ukoliko dođe do požara – ovaj materijal sprečava njegovo dalje širenje.

 

Zašto staklena vuna?

Odgovor na ovo pitanje smo već dali u prethodnom delu, pričajući o svim kvalitetima ovog izolacionog materijala, no nije na odmet ponoviti najvažnije. Mineralna staklena vuna, gledajući sa stanovišta cene materijala, termofizičkih karakteristika, uštede energije, smanjene emisije CO2 u atmosferu i tokokm proizvodnje i tokom eksploatacije proizvoda, cene prevoza i brzine ugradnje, predstavlja jedan od najboljih izolacionih materijala po ukupnim karakteristikama. Odličan odnos cene i kvaliteta doprineo je da ovaj materijal postane jedan od najpopularnijih izolacionih materijala u svetu.

 

 

Staklena vuna i životna sredina

Emisija ugljendioksida (CO2) u atmosferu je od velike važnosti za živi svet na Zemlji. I po ovom pitanju, staklena mineralna vuna predstvlja pravog malog ekologa. Pri njenoj proizvodnji ali i i eksploataciji smanjena je emisija CO2 . Tokom proizvodnje, ova vuna zahteva mnogo manju masu sirovine odnosno manje se energije troši za njenu obradu. U logističkom lancu mnogo veća količina mineralne staklene vune može da se preveze za razliku od tvrdih nekomprimabilnih materijala, što takođe utiče na emisiju CO2 u atmosferu. Na svaku jedinicu CO2 emitovanog u atmosferu prilikom proizvodnje, prevoza i ugradnje mineralne staklene vune, u njenom životnom ciklusu se 121 put više spreči emisije CO2 u atmosferu na račun uštede u proizvodnji energije.