Vi poludisperzija 9 L i 3 L

    • Polu-disperziona bela unutrašnja boja za krečenje zidova.

    • Proizvođač: "VITEX", Grčka.

    • Idealna za veće površine, za plafone itd.

    • Efikasnost: 8-10 m2/lit (po sloju).

  • Pakovanje: 9 lit.
Povezani proizvodi: