Gletol

GLETOL

OPIS

Gletol se koristi za unutrašnju obradu površina od gas-betona, betona, opeke krečnog i produženog maltera. 

NAMENA

Gletol se koristi za unutrašnju obradu površina od gas-betona, betona, opeke krečnog i produženog maltera.

NAČIN PRIPREME

Priprema se mešanjem sa vodom do potpune homogenizacije. Masa se nanosi ručno, gletovanjem ili kompresorom u sloju od 1-3 mm, po potrebi može se nanositi u više slojeva. 

POTROŠNJA

Prosečna potrošnja je do 1 kg/m2.

PAKOVANJE

Pakuje se u vrećama od 25 i 5 kg.

ROK UPOTREBE

Rok upotrebe je 12 meseci, pod uslovom da se lageruje na suvom mestu.

Povezani proizvodi: