Bio glet

BioGlet se koristi za unutrašnju obradu površina od gas-betona, betona, opeke krečnog i produženog maltera.Priprema se mešanjem sa vodom do potpune homogenizacije. Masa se nanosi ručno, gletovanjem ili kompresorom u sloju od 1-2 mm, po potrebi može se nanositi u više slojeva.Potrosja : 1kg/m2