Maxidecor Oceano

MAXIDECOR Oceano je polutransparentna efektna boja izuzetnog kvaliteta, izrađena na bazi vodene disperzije akrilnog veziva, punila, specijalnih aditiva i efektnih pigmenata. MAXIDECOR Oceano je vodoperivi premaz, dobre paropropusnosti, neškodljiv za čoveka i okolinu. Jednostavno se nanosi. Namenjen je za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih zidnih površina, gde je potrebno kreirati efekat koji je unikatan i zavodljiv poput morskih talasa. Proizvodi se u bazama prema MAXIDECOR Oceano ton karti.

Površina mora biti: suva, nosivo sposobna, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih nečistoća. Staru boju koja nije dobro vezana, mehanički odstraniti. Neravne površine izravnati akrilnom masom za gletovanje GLETOLIN G. Potom, na površinu naneti osnovni premaz MAXIDECOR Primer Nero, a sve prema uputstvu proizvodjača. Nakon sušenja osnovnog premaza, nanositi MAXIDECOR Oceano koji se isporučuje pripremljen za upotrebu, samo ga treba ručno razmešati do potpune homogenizacije. MAXIDECOR Oceano različitih šarži i datuma proizvodnje obavezno homogenizovati! MAXIDECOR Oceano nanositi specijalnom duplom MXD 2-70 četkom tako da se jedna četka umače u jednu boju, a druga četka u drugu boju. Pri tome, treba voditi računa da se redosled uzimanja materijala ne promeni. Unakrsnim pokretima nanositi materijal, ali na takav način da dve nijanse ne prekrivaju jedna drugu. Zbog otvorenog vremena, površina na koju se nanosi MAXIDECOR Oceano ne bi trebala da bude veća od 1.5m2 pri temperaturi od 15-20°C. Ako je temperatura veća, smanjiti površinu, odnosno neznatno povećati ako je niža. Kada se boja delimično osušila, suvom četkom ponovo preći preko nanetog premaza, kako bi pomerajući MAXIDECOR Oceano čestice kreirali efekat koji neodoljivo podseća na morske talase. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

Radna temperatura: Optimalna radna temperatura je od +10°C do +25°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C.

Potrošnja: 12-14 m2/l, u zavisnosti od hrapavosti i upijanja podloge, tehnike i načina nanošenja.

Rok upotrebe i skladištenje: 18 meseci od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.