Aquavit

Emajl boja na bazi vode sa sertifikatom o ekološkoj kompatibilnosti, odlikuje se izuzetnom belinom, ne žuti. Nanosi su homogeni, ne ostavlja tragove četke, niti ugruške. Odlično prianja, čak i uz površine ofarbane alkidnim bojama (uljanim bojama). Izuzetno je otporna na često pranje i sredstva za čišćenje. S obzirom na svoj specijalni sastav, sprečava razvoj mikroba (bakterija i gljivica) po spoljašnoj opni boje.

Vreme potrebno da se osuši sa spoljne strane Vreme potrebno da se osuši sa spoljne strane 1-2h
Procenat rastvaranja u vodi Procenat rastvaranja u vodi10-15%
EfikasnostEfikasnost 9-13m2/lt
Nanošenje četkom Nanošenje četkom
Nanošenje valjkom Nanošenje valjkom
Nanošenje vakuum pištoljem Nanošenje vakuum pištoljem

PRIPREMA POVRŠINE

Površina mora biti glatka, čista i suva, bez ulja, prašine, slabo vezanih slojeva i išmirglana.

Pravilno pripremljene drvene površine (tretirane sa Diaxyl Water based, pukotine popunjene sa Acrylic Putty i ošmirglane do čiste, glatke površine) prvo prefarbati sa Velatura Water based. Zatim koristiti odgovarajuću šmirglu za dobijanje glatke površine i ukloniti prašinu.

Nove površine od maltera, betona, cementa, gips-karton ploča itd, potrebno je prvo premazati sa nekim od proizvoda: Acrylan Unco Eco ili Blanco Eco.

Površine sa mrljama od nikotina, grafita, kafe ili bilo kojih drugih mrlja prvo premazati sa Blanco Eco.

Metalne površine prvo premazati sa antikorozivnom osnovnom bojom (Anti-Rust Primer, Minio New Type ili Metal Primer).

Glatke metalne površine (aluminijum, galvanizovan čelik itd) prvo premazati sa Velatura Eco Water based.

 

NANOŠENJE

Promešati dobro pre upotrebe. Naneti jedan ili dva sloja valjkom ili četkom razređeno 5-10% sa vodom ili prskanjem bez vazduha, razređeno 10-15% sa vodom. Ne nanositi na temperaturama ispod 5°C, iznad 35°C i / ili relativne vlažnosti iznad 80%.

Boja je suva na dodir nakon 1-2 časa. Drugi sloj se nanosi nakon 6-8 sati. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova (vlažnost i temperatura).

Pranje i čišćenje je dozvoljeno tek nakon 3 nedelje za novoofarbane površine sa Aquavit Eco. Prati pažl-jivo sa vodom koristeći meki sunđer. U slučaju jačih mrlja koristiti blagi bezbojni deterdzent ili vodu sa sapunom. Nakon nanošenja zatvoriti posudu i skladištiti na temepraturi između 5oC i 35oC za pon-ovnu upotrebu. Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe sa vodom i ako je potrebno sa sapunom ili deterdzentom. Ne odlagati tečni otpad u vodotokove. Neiskorišćena boja zahteva posebno rukovanje za bezbedno deponovanje. Odlaganje otpada u skla-du sa lokalnim propisima.