BK Gold , akrilna disperzija za unutrašnje zidove

PRIMENA

Unutrašnja boja izrađena na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije, pogodna za stambene i poslovne prostore. Otporna na vlažno brisanje, poseduje odličnu pokrivnu moć, dobru paropropusnost i izuzetnu belinu.

PRIPREMA I NANOŠENJE

Površina na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i impregnirana BK-Podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem 5-10 % vode (0,05-0,1 l za pakovanje 1l, 0,15-0,30 l vode za pakovanje 3l, 0,25-0,50 l vode za pakovanje 5l, 0,5-1,0 l za pakovanje 10l, 0,75-1,5 l za pakovanje 15l), uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. Nanošenje se obično vrši kratkodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

POTROŠNJA

Oko 120-130 ml/m² za dvoslojni premaz.

ROK TRAJANJA I SKLADIŠTENJE

18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

PAKOVANJA

1 l; 3 l; 5 l; 10 l; 15 l