Bravo poludisperzija

BRAVO

OPIS PROIZVODA

Ekonomična boja za zaštitu unutrašnjih zidova izrađena od kopolimera vinil acetata i dodataka. Otporna je na suvo otiranje, visoke beline i dobre pokrivnosti. Namenjena je dekoraciji i zaštiti unutrašnjih zidnih površina.

PRIMENA

Primenjuje se na unutrašnjim zidnim površinama izrađenim od podložnih krečno-cementnih maltera, betona, masa za izravnavanje, vlakneno-cementnih ploča, ploča od iverice, strukturiranih tapeta kao i na površinama sa čvrstim starim premazima koje je potrebno obnoviti.

RAZREĐIVAČ

Čista voda.

POTROŠNJA

0,18 l/m² u dva sloja, zavisno o hrapavosti i upijanja podloge.

PAKOVANJE

2 l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l

NIJANSIRANJE

Proizvodi se u beloj boji, a moguće je postići široki spektar svetlih nijansi iz ton karata prisutnih na tržištu. Samostalno nijansiranje je moguće upotrebom tonera.