BK-POL Disperziona boja za unutrašnje zidove

Opis i područje primene

Disperziona boja izrađena na bazi visoko kvalitetne polimerne emulzije, namenjena za bojenje unutrašnjih zidova. Poseduje odličnu pokrivnu moć, paropropusnost i otporna je na suvo brisanje. Može se tonirati u preko 500 nijansi.

Priprema i nanošenje

Priprema boje se vrši dodavanjem 15-20% vode, uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. Površina na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i impregnirana BK-Podlogom. Boja se obično nanosi kratkodlakim valjkom u dva sloja. Nanošenje drugog sloja se vrši nakon potpunog sušenja prvog sloja, što pri normalnim uslovima (T=+23-25 ºC, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) zahteva 4-6 h.

Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama kako bi se izbegle neujednačenosti koje nastaju usled spajanja površina, neravnomernog sušenja i sl.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 ºC do +30 ºC.

Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5 do +25 stepeni, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Potrošnja

Oko 0,2-0,3 kg/m2 za dvoslojni premaz.

Pakovanje

1.5, 5, 8, 15 i 25 kg.