Osnovna boja za metal

• Osnovna boja za metal je premaz izrađen na bazi sušivih alkidnih smola i antikorozivnih pigmenata. Namenjen je antikorozivnoj zaštiti metala, a može se koristiti kao podloga za nanošenje završnih premaza na bazi alkidnih smola.

• Površina za nanošenje mora biti suva, bez masnoća, rđe i drugih nečistoća. Rđu i nečistoće ukloniti mehaničkim putem, a ulja benzinom za čišćenje ili razređivačem.

• Boja se nanosi četkom, pištoljem ili umakanjem u jednom ili u dva sloja. Drugi sloj se nanosi posle sušenja od 8 sati.

• Izdašnost: sa 1 kg boje može se premazati oko 6 - 8 m² u jednom sloju.

• Napomena: Dobro promešati pre upotrebe.

• Za razređivanje boje i pranje pribora koristiti uljani razređivač.

• Rok upotrebe: 2 godine u originalnoj ambalaži.

Povezani proizvodi: