Velatura Eco

Beli mat vodorastvorni prajmer na bazi nove tehnologije modifikovanih smola. Odgovajući za unutrašnju i spoljnu upotrebu na zidovima, drvetu, gitovanim površinama itd. Zahvaljujući specijalnom sastavu odlično pokriva površinu i lako se šmirgla, ima odličnu adheziju na ranije ofarbanim površinama (čak i na disperzijama). Bez mirisa je, lako se nanosi i dobro razliva ne ostavljajući tragove četke ili spojeva. Može se prefarbati sa vodenim (Aquavit) ili emajlima na bazi rastvarača (Verolac, Platinum, Heavy Metal Silicon).

• Prajmer za emajle
• Brzosušiva
• Odlično šmirglanje

 

NIJANSE

Dostupna kao bela.

Vreme potrebno da se osuši sa spoljne strane Vreme potrebno da se osuši sa spoljne strane 30-60min
Procenat rastvaranja u vodi Procenat rastvaranja u vodi 5-15%
EfikasnostEfikasnost 11-14 m2/lt
Nanošenje četkom Nanošenje četkom
Nanošenje valjkom Nanošenje valjkom
Nanošenje vakuum pištoljem Nanošenje vakuum pištoljem

PRIPREMA POVRŠINE

Površina mora biti glatka, čista i suva, bez ulja, prašine, slabo vezanih slojeva i delova boje. Na novim drvenim površinama

ošmirglati godove i naneti prvo Diaxyl water-based Za popunjavanje rupa koristiti Acrylic Putty.

 

NANOŠENJE

Promešati dobro pre upotrebe. Naneti jedan sloj valjkom ili četkom razređeno 5-10% ili prskanjem bez vazduha, razređeno do 10-15% sa vodom. Kod nanošenja tamnijih završnih slojeva prvo naneti jedan sloj Velatura eco kakav jeste ili blago toniran u nijansu završnog sloja.

Ne nanositi na temperaturama ispod 5°C, iznad 35°C i / ili relativne vlažnosti iznad 80%.

Boja je suva na dodir nakon 30-60 minuta. Nakon 6-8 časova može se nanositi sledeći sloj. Kada je premaz potpuno suv koristiti odgovarajući abrazivni papir da se dobije glatka površina, ukloniti prašinu i naneti bilo koji Vitex emajl na bazi vode ili rastvarača. Vreme sušenja zavisi od vremenskih uslova (vlažnost i temperatura)

Alat mora biti očišćen odmah nakon upotrebe sa vodom i ako je potrebno sa sapunom ili deterdzen-tom. Ne odlagati tečni otpad u vodotokove. Neis-korišćena boja zahteva posebno rukovanje za bez-bedno deponovanje. Odlaganje otpada u skladu sa lokalnim propisima.

Povezani proizvodi: