MAXILUX® Wood and Metal Paint univerzalni emajl za drvo i metal

MAXILUX Wood & Metal Paint je univerzalni, visoko kvalitetni emajl za drvo i metal, na bazi alkidnih veziva. Ima odličnu pokrivnu moć i dobro razlivanje, odlična mehanička svojstva, otporan je na atmosferske uticaje i UV zračenje. Namenjen je za zaštitu i dekoraciju spoljašnjih i unutrašnjih drvenih i metalnih površina. Proizvodi se u beloj boji, kao i prema MAXILUX ton karti u 15 tonova, a može se nijansirati prema RAL ton karti. Proizvodi se u visokom sjaju. 

Površina na koju se nanosi premaz treba da bude: čista, suva, čvrsta i izbrušena. Stare, dobro očuvane premaze dovoljno je samo prethodno izbrusiti finim brusnim papirom. Loše prihvaćene premaze ukloniti u potpunosti. Pre nanošenja emajla, na pripremljene drvene površine naneti osnovnu tj. temeljnu boju MAXILUX Wood Primer. Pre nanošenja na metalne površine obavezno naneti antikorozivni temeljni premaz MAXILUX Metal Primer ili MAXILUX Rapid Metal Primer brzosušivi antikorozivni premaz, a sve u skladu sa preporukama i uputstvima proizvodjača. Emajl se može razrediti do 5%, odnosno do 15% ako se upotrebljava mašina za špricanje. Pokrivnost premaza opada sa razredjenjem. Drugi sloj naneti nakon 16 časova, odnosno na prethodno osušen premaz. Razredjivanje i čišćenje boje se vrši isključivo sa MAXILUX razređivačem.

Radna temperatura:

Optimalna radna temperatura premaza, drveta i radnog prostora je od +10°C do +30°C. Ne sme se upotrebljavati pri r. v. v. većoj od 80%, kao i po jakom suncu suncu, vetru, magli i kiši.

Potrošnja:

10-12 m²/l za jednoslojni nanos, u zavisnosti od kvaliteta pripremljenih površina i načina nanošenja.

Rok upotrebe i skladištenje:

3 godine od datuma proizvodnje istaknutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.