Mistrija

Mistrija je izrađena od čeličnog lima u obliku izduženog trapeza ili je zaobljena na vrhu. Dužina limenog lista iznosi oko 18cm. Za list je zavarena čelična drška, koja se koso izdiže iznad ravni lista do visine od 7cm. Mistrija je nasađena na drveni rukohvat. Služi za nabacivanje i razastiranje maltera, popunjavanje spojnica pri dersovanju i pri mnogim drugim radnim operacijama u toku zidanja.